“Vivim en un món canviant, rodejats d’informació i d’estímuls externs que, juntament amb el ritme trepidant de vida que portem, a vegades ens fa més difícil el fet de parar a escoltar-nos. Per una banda, disposem d’avenços impressionants en el camp de la tecnologia i la ciència, però per l’altra, vivim cada vegada més desconnectats de nosaltres mateixos, dels nostres valors i les nostres necessitats més essencials.

És per això que estem davant d’un dels reptes més importants del nostre segle, aprendre a sobreviure a l’evolució sense perdre la nostra capacitat de ser i sentir-nos humans.”

Elisenda Renom